listovi nepokretnosti

Elektronski katastar je inovacija koja je omogućila direktan, brz i efikasan uvid u zemljišne knjige. Kreiranjem jedinstvene baze na nivo države, objedinjen je veliki broj podataka u jedinstveni sistem. Katastar nepokretnosti decenijama funkcioniše kao organizovana jedinica lokalne samouprave, sa ciljem gde se regulišu vlasnička prava, planovi, nacrti i kreiraju listovi nepokretnosti.

Savremena baza podataka i veliki broj raspoloživih informacija koje daje katastar nepokretnosti, ubrzali su tokove promene vlasništva i rešavanje naslednih procedura. U kategoriju nepokretnosti spadaju različite vrste zemljišta, zatim poslovni, stambeni, ekonomski ili kombinovani objekti i njihovi delovi, kao i objekti određene delatnosti industrije, saobraćaja, kako nadzemni, tako i podzemni. 

Listovi nepokretnosti funkcionišu u skladu sa načelima

Republički geodetski zavod rukovodi organizacionim jedinicama poznatim kao katastar nepokretnosti, a poslovanje se zasniva na poštovanju svih etičkih načela. Prvenstveno, poslovanje je transparentno – javno i otvoreno, što je posebno unapređeno i podignuto na viši nivo od kada postoji elektronski katastar. Bez obzira na razloge, svako može da traži dokaz da je vlasništvo nad određenom nepokretnosti upisano u zemljišne knjige. 

Pored toga, katastar nepokretnosti mora da posluje pouzdano, legalno i da sadrži isključivo tačne podatke. Važno je poštovati i prvenstvo, odnosno upisivanje po principu vremena podnošenja zahteva. Katastar nepokretnosti obavlja upisivanje u skladu sa odlukama organa uprave, po osnovu obaveznog postojanja zahteva i potpuno detaljne određenosti nepokretnosti. Očekuje se uvek potpun, ažuran i odgovoran rad katastarskih službenika i geometara – kako u jedinici, tako i na terenskim radovima merenja, obeležavanja i drugo. 

Elektronski katastar – inovacija koja je usavršila delatnost

Elektronski katastar, poznat i kao „e katastar“, pruža transparentan, efikasan i potpun uvid u bazu podataka o nepokretnostima. Ovo je inovacija koja je ubrzala i olakšala proces prenosa vlasništva, prvenstveno brzim uvidom u postojeće stanje u zemljišnim knjigama. U onlajn aplikaciji, dostupna je jednostavna pretraga prema opštini gde se nepokretnost nalazi, kao i katastar nepokretnosti. Moguća je i direktna pretraga prema adresi. Efikasnost koju ima elektronski katastar ogleda se u jasnom uvidu da li je prema određenom datumu, nepokretnost u aktivnom statusu. Svi podaci razvrstani su prema teritorijalnom principu, odnosno prema opštinama, u okviru svakog grada. 

Elektronski katastar omogućava javan pristup bazi i pronalazak željenih podataka bez odlaska u jedinicu – katastar nepokretnosti. Podaci koji su raspoloživi obuhvataju period od 2008. godine do danas. Elektronski katastar omogućava uvid u sve javne podatke, koje obuhvataju odvojene celine: registrovane korisnike, statuse predmeta, dolazak do „e šaltera“, zakazivanja i praćenja informacija na oglasnoj tabli ove platforme. Sve navedeno omogućilo je da se od kuće pretraže svi potrebni podaci i skrati vreme informisanja koje bi inače bilo potrebno za odlazak do katastra, pronalazak traženih podataka i često čekanje u redovima dok se svi pojedinačni interesi razmotre. 

Katastar nepokretnosti posluje u skladu sa velikim brojem etičkih načela i principa, koji daju transparentan, pouzdan, formalan, ažuran, odgovoran i potpuno tačan rad. Istovremeno, kreiranjem savremene platforme poznate kao elektronski katastar, veliki broj procedura je olakšan i skraćeno je vreme potrebno za realizaciju velikog broja zahteva. Omogućeno je jasno i javno informisanje građana, kao i samostalno pretraživanje baze podataka o traženim nepokretnostima i njihovim karakteristikama. To je veoma važno za regulisanje i prenošenje prava vlasništva, koje je danas i brže i lakše uz savremeno funkcionisanje „e katastra“. 

By Admin

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *