Osiguranje od autoodgovornosti – za neprekidnu brigu i odgovornost prema drugima