Vrste usluga koje obuhvataju osiguranje za sve potrebe ljudi u savremenom dobu