Veza koju imaju društvene mreže i vesti dana objavljene na internet platformi