Zašto je fug masa važan materijal za uspešnost molerskih radova u ambijentu