NEMA VIŠE LETNJEG I ZIMSKOG RAČUNANJA VREMENA! EVROPSKI PARLAMENT UKINUO POMERANJE KAZALJKI NA SATU: Evo kada će evropske zemlje to raditi poslednji put!

Foto: Printscreen/ Twitter

Evropa je sada korak bliže kraju prakse pomeranja kazaljki na satovima nakon što je Evropski parlament glasao za ukidanje zimskog i letnjeg računanja vremena.

Sada mora pronaći kompromis sa svakom državom članicom EU.

Evropski parlament u utorak je velikom većinom glasao za okončanje pomeranja kazaljki na satu u EU od 2021. godine.

Prema predloženom amandmanu, zemlje koje planiraju da ostanu trajno u letnjem računanju vremena trebalo bi da svoje satove poslednji put pomere poslednje nedelje u martu 2021. godine, dok bi one koje preferiraju zimu trebalo da to učine zadnje nedelje oktobra 2021. godine.

Nakon današnjeg glasanja Evropski parlament je spreman za dalje pregovore s Savetom ministara.

„Pre donošenja odluke o tome koje će standardno vreme primenjivati, države članice treba da sprovedu javna savetovanja kako bi uzele u obzir želje građana. Takođe u odabiru vremenske zone svakako su relevantni geografski faktori i specifičnosti regija u kojima se nalaze pojedine države članice.

Za sprovođenje ove Direktive potrebna je međusobna saradnja država članica kako bi se na usklađen i koordiniran način donele odluke o predviđenom standardnom računanju vremena. Potrebno je uspostaviti koordinacijski mehanizam koji će se sastojati od po jednog imenovanog predstavnika iz svake države članice i jednog predstavnika Komisije. U okviru koordinacijskog mehanizma trebalo bi da se razmotri i oceni potencijalni učinak odabira standardnog vremena država članica na funkcionisanje unutrašnjeg tržišta.

Kako bi se izbegli poremećaji u saobraćaju, komunikacijama i drugim sektorima, države članice trebalo bi najkasnije do 1. aprila 2020. da obaveste Komisiju u slučaju da nameravaju da promene svoje standardno vreme poslednje nedelje u oktobru 2021.“, rekao je hrvatski poslanik u EP-u Davor Škrlec.

(Vesti-info.rs)