Kako sprečiti nastanak zanoktica, ali i kako sanirati štetu (ako do nje ipak dođe)